Thursday, May 13, 2010

Kalau Kau Ada

kalau engkau ada
boleh kurangkul
dan kupeluk
kusandarkan dahiku
minta kaupujuk
minta kautepuk
untuk redakan
sebakku yang sudah di pelupuk
kalaulah engkau ada...inu mintak peluk...5 Mei 2010

0 comments:

Post a Comment